Nabízíme stanovení vodorozpustných solí a vlhkosti stavebních materiálů.

kód – název

cena Kč (bez DPH)

WI08101Stanovení vodorozpustných solí ve stavebních materiálech

Stanovení  chloridů, dusičnanů a síranů ve vodném výluhu vzorku metodou iontové chromatografie. Potřeba cca 1 g homogenního vzorku. Sleva 10% při dodání 10 a více vzorků současně.
475,-

WI08102Stanovení vlhkosti ve stavebních materiálech

Stanovení se provádí gravimetricky, po vysušení vzorku do konstantní hmotnosti. Obsah vlhkosti je udávám v hmotnostních %, je vztažen na sušinu. Potřeba min 10 g vzorku, dodat v těsně uzavřeném obalu (ochrana před vyschnutím).
Sleva 10% při dodání 10 a více vzorků současně.
110,-

WI08103Stanovení podílu vápna ve vápenných maltách

Ve vzorku malty se po rozkladu v kyselině dusičné stanovuje obsah Ca a Mg, ze kterých se počítá obsah CaCO3 a MgCO3. Podíl písku se stanovuje zvážením odfiltrovaného nerozpustného podílu. Potřeba cca 5 g homogenního vzorku. Postup není vhodný pro cementované malty.
Sleva 10% při dodání 3 a více vzorků současně. 
1275,-

WI08104Semikvantitativní stanovení obsahu sádry ve staveb. materiálech

Stanovení je založeno na rozdílné rozpustnosti sádrovce a alkalických síranů. Stanovuje se obsah síranů ve vodném výluhu vzorku při dvou různých poměrech vzorek/voda. Obsah sádry se počítá jako rozdíl celkových síranů (1 g vzorku na 100 ml vody) a volných síranů (10 g vzorku na 50 ml vody) Potřeba cca  11 g homogenního vzorku.
1100,-

WI08105Stanovení objemové hmotnosti stavebních materiálů

Stanovení se  prování metodou zasypání vzorku pomocí křemenného písku. Potřeba cca 30-50 cm3 vzorku, musí být v kusech o rozměrech cca 2-4 cm. Sleva 10% při dodání 3 a více vzorků současně. 
440,-

WI08109Stanovení hygroskopické vlhkosti stavebních materiálů

Stanovení se provádí gravimetricky vážením vzorku ekvilibrovaného při 100% relativní vlhkosti a vysušeného přo 105°C po dobu 2 hodin. Výsledek je udáván v hmotnostních % vztažených na vysušený vzorek. Potřeba cca 10 g vzorku. Sleva 10% při dodání 3 a více vzorků současně.
440,-

WI08114Stanovení nasákavosti stavebních materiálů

Stanovení se provádí gravimetricky z rozdílu hmotností vysušeného vzorku a vzorku plně nasyceného vodou. Zároveň se stanovuje objemová hmotnost metodou zasypání vzorku pomocí křemenného písku.  Potřeba je cca 30-50 cm3 vzorku a musí být v kusech o rozměrech cca 2-4 cm. Výsledky se udávají v hmotnostních a objemových procentech vztažených na vysušený vzorek. 
495,-

© 2023, Copyright WATREX.CZ všechna práva vyhrazena | Web vytvořilo s láskou studio Fresh Mill

Vyberte svou měnu