Power supply unit for 14W UV sterilizer (230V)

31  ex. VAT