DeltaChrom™ Sample Clean-Up System SCS 202

189 000  bez DPH

Automatický systém na předúpravu vzorků při stanovení PAH, PCB a pesticidů v komplexních organických matricích.

Kategorie: , PN: D2K9130212

Popis

Automatický systém na předúpravu vzorků při stanovení PAH, PCB a pesticidů v komplexních organických matricích. Sestává s izokratického čerpadla SDS 010, manuálního dávkovače Rheodyne s preparativní smyčkou, PAH/PCB preparativní kolony s kapacitou 300 mg tuku v nástřiku,SCU ovládací jednotky a start-up kitu. Po kompletní eluci vysokomolekulární frakce je frakce polutantů (PAH,PCB atd.) jímána pomocí trojcestného motorického ventilu do baňky. Časové programování sběru frakce polutantů se provádí na podkladě jejich elučního chování.

Specifikace:

  • Sampling System: manual valve
  • Sample volume: 2 mL loop
  • Fraction collection: 50mL flask
  • Collection time programming: alternating valve switching to waste/collect/waste
  • Display:   4-character