DeltaChrom™ KVAR 400 Parallel GPC Clean-up System

KVAR 400 je systém určený pro preparativní izolaci jedné frakce z dávkovaného vzorku metodou GPC. GPC Clean-up System Kvar 400 se skládá ze čtyř nezávislých čerpadel, čtyř dávkovacích ventilů, čtyř svislých pozic pro kolony o délce až 1 m a čtyř třícestných přepínacích ventilů pro odběr frakcí.

Kategorie: , PN: KVAR-001

Popis

KVAR 400 je systém určený pro preparativní izolaci jedné frakce z dávkovaného vzorku metodou GPC. GPC Clean-up System Kvar 400 se skládá ze čtyř nezávislých čerpadel, čtyř dávkovacích ventilů, čtyř svislých pozic pro kolony o délce až 1 m a čtyř třícestných přepínacích ventilů pro odběr frakcí. Systém je schopen obsluhovat až čtyři kolony současně, a to jak v nezávislém režimu (použití různých separačních podmínek na každé koloně) nebo v režimu použití stejné metody na všech kolonách. Dávkovací ventily jsou vybaveny spínačem, který po provedení nástřiku automaticky spustí metodu přiřazenou dané pozici.

K řízení, sledování stavu systému a programování (vytváření Cleanup metod) slouží zabudované uživatelské rozhraní s barevným dotykovým displejem. Intuitivní grafické rozhraní nabízí snadnou tvorbu separačních metod s nastavením průtoku, tlakových limitů a časových oken či retenčních časů pro sběr frakce. Systém umožňuje uložení až 20 různých metod. Uložené metody je možné v rámci jedné analýzy neomezeně řetězit (např. řetězení metod Prerun + Collect + Postrun). Jednotlivé pozice kolon jsou na displeji barevně odlišeny.

Vzorek (například roztok tuku obsahujícího polutanty) se dávkuje stříkačkou přes dávkovací port, který je na každé pozici označen a otočením dávkovacího ventilu je vzorek zaveden na separační kolonu promývanou vhodným eluentem. Při průchodu vzorku kolonou dochází k rozdělení jednotlivých složek vzorku a frakce, obsahující izolovanou složku (polutanty), se pomocí selekčního ventilu jímá do připravené nádobky. Celý proces je řízen pomocí kontrolního modulu s dotykovým displejem, kterým se nastavuje průtoková rychlost, celková doba analýzy, počátek a délka sběru izolované frakce.