Streamline FPLC System

Streamline FPLC je chromatografický systém splňující náročná kritéria pro purifikace a separace proteinů či jiných vysokomolekulárních biologických látek nabízející v závislosti na použitých kolonách různé separační metody (afinitní, SEC, iontovýměnné atd.).

Kategorie: ,

Popis

Streamline FPLC je chromatografický systém splňující náročná kritéria pro purifikace a separace proteinů či jiných vysokomolekulárních biologických látek nabízející v závislosti na použitých kolonách různé separační metody (afinitní, SEC, iontovýměnné atd.).

Všechny součásti systému, které přicházejí do kontaktu s mobilní fází a vzorkem jsou z bio-kompatibilních materiálů a jsou odolné používání mobilních fází v rozsahu pH 1-14. Streamline FPLC systém nabízí modulární řešení adresované dle požadavků zákazníka.

Všechny moduly mají shodné vnější rozměry a lze je umístit na sebe , tak že celý systém působí kompaktním dojmem. Elektronické součásti systému jsou chráněny proti korozi a vlhkosti. Systém tak lze bezpečně provozovat v kondenzujícím prostředí, např. v lednici.

Moduly jsou vybaveny velkým rezistivním dotykovým displejem s viditelným zobrazením stavových údajů a ovládacími tlačítky Sběr frakcí zajišťuje frakční kolektor s kapacitou až 144 pozic pro jímací zkumavky, čtyři 96-jamkové destičky a možností uživatelské definice stojánků. Celý systém je řízen, programován a monitorován z datastanice Clarity (DataApex, s.r.o).

Zákazník má možnost konfigurovat FPLC systém Streamline z následujících modulů.

Sběr frakcí:

Streamline FC1 nabízí univerzální řešení pro řadu aplikací vyžadujících sběr frakcí, např. purifikace proteinů, preparativní chromatografie či další metody k získávání vzorků frakcionací.

Robustní provedení FC1 zajišťuje spolehlivý X-Y posuv, na kterém je na jezdci upevněn „diverter valve“. Jeho umístě-ní bezprostředně nad jímací nádobkou minimalizuje mrtvý objem mezi frakcemi.

Dle požadovaného objemu frakcí jsou s přístrojem nabízeny různé typy stojanů pro zkumavky. Dále je také možné použít i jiné stojany či volně stojící velko-objemové nádoby a naprogramovat jejich pozice pomocí funkce „User Grid“. Na přání zákazníka lze dodat stojan na jímací nádoby dle jeho požadavku.

Obsluha frakční kolektor ovládá a programuje z dotykového displeje na předním panelu přístroje pomocí intuitivně řazených obrazovek s nastavitelnými parametry pro danou sérii sběru frakcí. Pro pokročilé programování a připojení k chromatografickému software je přístroj vybaven USB rozhraním. K dispozici je také ovládací modul do Clarity software, který nabízí inteligentní programování sběru frakcí dle funkce slope nebo úrovně signálu s možností aplikace časového okna a značení frakcí v online záznamu v Clarity.

Volitelným rozšířením je vybavení analogovým vstupem pro monitorování signálu z detektoru a sběru frakce dle úrovně signálu z detektoru. Dále je možné vybavit frakční kolektor FC1 chlazeným modulem pro umístění čtyř mikrodestiček. Chlazení pomocí Peltiérových článků zaručuje dosažení teploty 4°C při okolní teplotě max. 25 °C.

 

Datastanice:

Clarity (DataApex, s.r.o.) je pokročilá chromatografická datastanice určená pro záznam a vyhodnocení dat z Streamlinne FPLC systému včetně podpory pro řízení a programování čerpadel, dávkovacích zařízení, detektorů a frakčního kolektoru. Rutinní provádění separací usnadňují předem vytvořené metody, jejichž součástí je nastavení všech přístrojových modulů, časová tabulka pro frakcionaci a také parametry pro vyhodnocení sbíraných dat.