• hlav_watrex_rot_0519.jpg
 • hlav_watrex_rot_0719.jpg
 • hlav_watrex_rot_04419.jpg

Řešené výzkumné projekty s veřejnou podporou

    - TO01000232: Rychlé a citlivé bioanalýzy pomocí miniaturizovaných elektrosprejovacích rozhraní a mikroseparací

Hlavním cílem projektu je vývoj a výroba minituarizovaných elektrosprejovacích rozhraní umožňujících dosažení vysoce citlivých analýz založených na mikrokolonových separačních metodách s hmotnostně spektrometrickou detekcí.

    - FV40356: NanoFusion - generátor drug delivery systémů (2019-2022)

Hlavním cílem předkládaného projektu je vývoj nové přístrojové platformy pro přípravu lipidických nanočástic pro použití ve výzkumu, farmaceutickém průmyslu a biomedicíně.


Ukončené výzkumné projekty s veřejnou podporou

    - Trio FV10082: Nové stacionární fáze pro chromatografickou separaci chirálních látek (2016-2019)

Hlavním cílem projektu je vývoj nových chirálních stacionárních fází pro chromatografii využívajících nových chirálních selektorů na bázi cyklodextrinů a helikálních kationických jednotek (helquatů).

    - Trio FV10490: Bioprep - kompaktní chromatograf pro purifikace biomolekul (2016-2019)

Hlavním cílem řešení projektu je vyvinout nový typ chromatografického přístroje na bázi koncepce nízkonákladového aplikačního "black-boxu".

    - TA04010463: Přenosný přístroj pro detekci intoxikace metanolem (2014 - 2017)

Hlavním cílem předkládaného projektu je v průběhu 3 let řešení vyvinout přenosný přístroj pro současnou detekci a kvantifikaci metanolu a kyseliny mravenčí ve vzorcích krve.

    - FI-IM4/074: Výzkum a vývoj proteinového mikroseparátoru nové generace (2007-2009)

Navrhovaný programový projekt je zaměřen na vývoj prototypu unikátního zařízení na separaci proteinů z biologických preparátů.

    - TA01010646: Příprava chirálních stacionárních fází pro HPLC na bázi helicenů (2011-2014)

Cílem projektu je vyvinout novou chirální stacionární fázi pro HPLC. Dále pak z této fáze vyrobit HPLC kolony, otestovat jejich vlastnosti a vyhodnotit relevantnost jejich případné výroby a prodeje.

 • chromanic1.jpg
 • machereynagel1.jpg
 • swagelok1.jpg
 • vdsoptilab1.jpg
 • purite1.jpg
 • polymer1.jpg
 • sge.jpg
 • shunk1.jpg
 • cronus1.jpg
 • idex1.jpg
 • sylicicle1.jpg
 • dionex1.jpg
 • knauer1.jpg
 • ismatec1.jpg
 • optimize1.jpg
 • kromasil1.jpg
 • parker1.jpg
 • airwatec1.jpg
 • rheodyne1.jpg
 • healforce1.jpg
 • vici1.jpg
 • watrex.jpg
 • biotech1.jpg
 • merlin1.jpg
 • laphapack1.jpg
 • jordic1.jpg
 • ssi1.jpg
 • microlit1.jpg
 • agilent1.jpg
 • supelko1.jpg
 • dlab1.jpg
 • wgebures1.jpg
 • fortis1.jpg
 • drmasch1.jpg
 • postnova1.jpg
 • domnickhunter1.jpg
 • peak1.jpg
 • crs1.jpg
 • nacalai1.jpg
 • softa1.jpg
 • jasco1.jpg
 • gnscilence1.jpg
 • uphurch1.jpg
 • hpc1.jpg
 • pss1.jpg
 • sunsri1.jpg
 • biopointer1.jpg
 • brookhaven1.jpg
 • shodex1.jpg
 • vici2.jpg
 • sykam1.jpg
 • restec1.jpg
 • spark1.jpg
 • dataapex1.jpg
 • rephile1.jpg
 • smilabs.jpg
 • heraeus1.jpg
 • grace1.jpg
 • tosoh1.jpg

O nás

Firma Watrex založena v roce 1990 Milanem Minárikem, jako první soukromá firma reprezentující zahraničního výrobce chromatografických přístrojů. Je lídrem v prodeji HPLC přístrojů na domácím trhu. Je distributorem firem LDC Analytical (pozdější TSP a nynější ThermoFinnigan), Rheodyne, Jour Research, Hewlett-Packard, Macherey Nagel, Supelco, Grom/Alltech/Grace, Shodex, Tosoh, Polymer Laboratories, Knauer, Sunchrom, ILS, GL Science, Optimize, SMI LabHut, Spark Holland, LabAlliance, Sequant, FasTech Dr. Maisch, Radleys, Purite a dalšími.

Rychlé kontakty

+420 226 203 500
watrex@watrex.com
Watrex Praha, s.r.o.
Drnovska 1112/60
161 00 Praha 6 - Ruzyně