Ionexová Chromatografie (IEX)

Ionexová chromatografie (Ion Exchange Chromatography, IEX) je separační technika s velmi vysokou kapacitou, vysokým průtokem a potenciálně vynikajícím rozlišením. Je ideální pro separaci velkých objemů vzorku a dobře využitelná v časných fázích separace či záchytu přečišťovací metody.

Ve vodném prostředí vykazuje většina biomolekul náboj v důsledku kvůli přítomnosti iontových skupin v jejich struktuře. V závislosti na pH prostředí tyto biomolekuly potom nesou čistý kladný náboj, čistý záporný náboj nebo jsou neutrální. Hodnota pH, při které biomolekuly nenese žádný čistý náboj, se nazývá její izoelektrický bod (pI). Pl je vysoce specifický pro každý typ biomolekuly. Při pH pod hodnotou pI bude biomolekuly nést pozitivní náboj, při pH nad pI nábor negativní. • biotech1.jpg
 • rheodyne1.jpg
 • jasco1.jpg
 • watrex.jpg
 • softa1.jpg
 • polymer1.jpg
 • agilent1.jpg
 • healforce1.jpg
 • sykam1.jpg
 • swagelok1.jpg
 • purite1.jpg
 • airwatec1.jpg
 • shunk1.jpg
 • idex1.jpg
 • jordic1.jpg
 • sunsri1.jpg
 • wgebures1.jpg
 • uphurch1.jpg
 • vici2.jpg
 • nacalai1.jpg
 • brookhaven1.jpg
 • ismatec1.jpg
 • postnova1.jpg
 • machereynagel1.jpg
 • laphapack1.jpg
 • rephile1.jpg
 • vdsoptilab1.jpg
 • vici1.jpg
 • crs1.jpg
 • kromasil1.jpg
 • restec1.jpg
 • dionex1.jpg
 • cronus1.jpg
 • fortis1.jpg
 • heraeus1.jpg
 • spark1.jpg
 • sge.jpg
 • smilabs.jpg
 • gnscilence1.jpg
 • microlit1.jpg
 • parker1.jpg
 • shodex1.jpg
 • drmasch1.jpg
 • domnickhunter1.jpg
 • sylicicle1.jpg
 • optimize1.jpg
 • tosoh1.jpg
 • biopointer1.jpg
 • knauer1.jpg
 • ssi1.jpg
 • chromanic1.jpg
 • grace1.jpg
 • dataapex1.jpg
 • dlab1.jpg
 • merlin1.jpg
 • pss1.jpg
 • supelko1.jpg
 • hpc1.jpg
 • peak1.jpg

O nás

Firma Watrex založena v roce 1990 Milanem Minárikem, jako první soukromá firma reprezentující zahraničního výrobce chromatografických přístrojů. Je lídrem v prodeji HPLC přístrojů na domácím trhu. Je distributorem firem LDC Analytical (pozdější TSP a nynější ThermoFinnigan), Rheodyne, Jour Research, Hewlett-Packard, Macherey Nagel, Supelco, Grom/Alltech/Grace, Shodex, Tosoh, Polymer Laboratories, Knauer, Sunchrom, ILS, GL Science, Optimize, SMI LabHut, Spark Holland, LabAlliance, Sequant, FasTech Dr. Maisch, Radleys, Purite a dalšími.

Rychlé kontakty

+420 226 203 500
watrex@watrex.com
Watrex Praha, s.r.o.
Drnovska 1112/60
161 00 Praha 6 - Ruzyně