Chelatační afinitní chromatografie (IMAC)

Produkty WorkBeads ™ 40 NTA a WorkBeads 40 IDA jsou polymerní nosiče buď nabité ionty Ni2+, Co2+, Cu2+ nebo Zn2+, nebo neutrální a přípravené pro jednoduché navázání širokého spektra di- a tri- valentních iontů přechodových kovů. Používají se pro IMAC (Chelatační afinitní chromatografie) a jsou určeny pro čištění proteinů značených polyhistidem (His-tagged) nebo jiných proteinů vázajících ionty kovů. Kovové ionty mají pro tyto typy bílkovin různé afinity, což vede k materiálům s mírně odlišnou selektivitou.

 • Nabité sorbenty s různými kovovými ionty pro optimální čistotu cílového proteinu
 • Nabité sorbenty pro snadné použití
 • Vysoká vazebná kapacita a průtokové vlastnosti

 (klikněte na jednu z níže uvedených možností) • microlit1.jpg
 • agilent1.jpg
 • domnickhunter1.jpg
 • vici2.jpg
 • sunsri1.jpg
 • kromasil1.jpg
 • shodex1.jpg
 • hpc1.jpg
 • nacalai1.jpg
 • cronus1.jpg
 • postnova1.jpg
 • vici1.jpg
 • dionex1.jpg
 • jasco1.jpg
 • gnscilence1.jpg
 • ismatec1.jpg
 • airwatec1.jpg
 • wgebures1.jpg
 • knauer1.jpg
 • restec1.jpg
 • tosoh1.jpg
 • rephile1.jpg
 • laphapack1.jpg
 • grace1.jpg
 • crs1.jpg
 • biotech1.jpg
 • merlin1.jpg
 • dlab1.jpg
 • chromanic1.jpg
 • heraeus1.jpg
 • jordic1.jpg
 • vdsoptilab1.jpg
 • biopointer1.jpg
 • watrex.jpg
 • fortis1.jpg
 • ssi1.jpg
 • polymer1.jpg
 • brookhaven1.jpg
 • parker1.jpg
 • sge.jpg
 • peak1.jpg
 • drmasch1.jpg
 • pss1.jpg
 • uphurch1.jpg
 • supelko1.jpg
 • optimize1.jpg
 • softa1.jpg
 • idex1.jpg
 • sykam1.jpg
 • swagelok1.jpg
 • sylicicle1.jpg
 • spark1.jpg
 • shunk1.jpg
 • rheodyne1.jpg
 • dataapex1.jpg
 • healforce1.jpg
 • smilabs.jpg
 • machereynagel1.jpg
 • purite1.jpg

O nás

Firma Watrex založena v roce 1990 Milanem Minárikem, jako první soukromá firma reprezentující zahraničního výrobce chromatografických přístrojů. Je lídrem v prodeji HPLC přístrojů na domácím trhu. Je distributorem firem LDC Analytical (pozdější TSP a nynější ThermoFinnigan), Rheodyne, Jour Research, Hewlett-Packard, Macherey Nagel, Supelco, Grom/Alltech/Grace, Shodex, Tosoh, Polymer Laboratories, Knauer, Sunchrom, ILS, GL Science, Optimize, SMI LabHut, Spark Holland, LabAlliance, Sequant, FasTech Dr. Maisch, Radleys, Purite a dalšími.

Rychlé kontakty

+420 226 203 500
watrex@watrex.com
Watrex Praha, s.r.o.
Drnovska 1112/60
161 00 Praha 6 - Ruzyně