Afinitní chromatografie

Afinitní chromatografie je užitečná chromatografická technika, která odděluje proteiny v reverzibilní interakci mezi cílovým proteinem a ligandem vázaným na sorbent. Interakce může být biospecifická, například protilátky vázající se na protein A nebo nebiospecifická, například proteiny značené histidinem, které se váží na kovové ionty.

Tato chromatografická technika poskytuje vysokou selektivitu, vysoké rozlišení a vysokou kapacitu. Vysokou čistotu lze často dosáhnout v jediném kroku. Mohou být zpracovány velké objemy vzorků a vzorky mohou být aplikovány za podmínek, které upřednostňují specifické vazby na ligand. Eluce se často provádí za mírných podmínek, které pomáhají zachovat biologickou aktivitu. Cílový protein se eluuje ve vyčištěné a koncentrované formě modifikací pH, iontové síly nebo zavedením kompetitivního ligandu. • heraeus1.jpg
 • pss1.jpg
 • parker1.jpg
 • postnova1.jpg
 • dlab1.jpg
 • kromasil1.jpg
 • sunsri1.jpg
 • biotech1.jpg
 • softa1.jpg
 • dataapex1.jpg
 • merlin1.jpg
 • ssi1.jpg
 • ismatec1.jpg
 • airwatec1.jpg
 • cronus1.jpg
 • jordic1.jpg
 • agilent1.jpg
 • vici2.jpg
 • jasco1.jpg
 • purite1.jpg
 • brookhaven1.jpg
 • chromanic1.jpg
 • biopointer1.jpg
 • nacalai1.jpg
 • restec1.jpg
 • grace1.jpg
 • domnickhunter1.jpg
 • smilabs.jpg
 • rheodyne1.jpg
 • healforce1.jpg
 • hpc1.jpg
 • dionex1.jpg
 • vici1.jpg
 • gnscilence1.jpg
 • knauer1.jpg
 • rephile1.jpg
 • uphurch1.jpg
 • microlit1.jpg
 • sykam1.jpg
 • crs1.jpg
 • shodex1.jpg
 • polymer1.jpg
 • swagelok1.jpg
 • fortis1.jpg
 • laphapack1.jpg
 • tosoh1.jpg
 • shunk1.jpg
 • peak1.jpg
 • optimize1.jpg
 • wgebures1.jpg
 • drmasch1.jpg
 • vdsoptilab1.jpg
 • watrex.jpg
 • sge.jpg
 • sylicicle1.jpg
 • supelko1.jpg
 • spark1.jpg
 • idex1.jpg
 • machereynagel1.jpg

O nás

Firma Watrex založena v roce 1990 Milanem Minárikem, jako první soukromá firma reprezentující zahraničního výrobce chromatografických přístrojů. Je lídrem v prodeji HPLC přístrojů na domácím trhu. Je distributorem firem LDC Analytical (pozdější TSP a nynější ThermoFinnigan), Rheodyne, Jour Research, Hewlett-Packard, Macherey Nagel, Supelco, Grom/Alltech/Grace, Shodex, Tosoh, Polymer Laboratories, Knauer, Sunchrom, ILS, GL Science, Optimize, SMI LabHut, Spark Holland, LabAlliance, Sequant, FasTech Dr. Maisch, Radleys, Purite a dalšími.

Rychlé kontakty

+420 226 203 500
watrex@watrex.com
Watrex Praha, s.r.o.
Drnovska 1112/60
161 00 Praha 6 - Ruzyně