Nabízíme stanovení vodorozpustných solí a vlhkosti stavebních materiálů.

kód

název

cena Kč (bez DPH)

WI08101

Stanovení vodorozpustných solí ve stavebních materiálech

475,-

Stanovení  chloridů, dusičnanů a síranů ve vodném výluhu vzorku metodou iontové chromatografie.

Potřeba cca 1 g homogenního vzorku. Sleva 10% při dodání 10 a více vzorků současně.

WI08102

Stanovení vlhkosti ve stavebních materiálech

110,-

Stanovení se provádí gravimetricky, po vysušení vzorku do konstantní hmotnosti. Obsah vlhkosti je udávám v hmotnostních %, je vztažen na sušinu. Potřeba min 10 g vzorku, dodat v těsně uzavřeném obalu (ochrana před vyschnutím).

Sleva 10% při dodání 10 a více vzorků současně.

WI08103

Stanovení podílu vápna ve vápenných maltách

1275,-

Ve vzorku malty se po rozkladu v kyselině dusičné stanovuje obsah Ca a Mg, ze kterých se počítá obsah CaCO3 a MgCO3. Podíl písku se stanovuje zvážením odfiltrovaného nerozpustného podílu. Potřeba cca 5 g homogenního vzorku. Postup není vhodný pro cementované malty.
Sleva 10% při dodání 3 a více vzorků současně. 

WI08104

Semikvantitativní stanovení obsahu sádry ve staveb. materiálech

1100,-

Stanovení je založeno na rozdílné rozpustnosti sádrovce a alkalických síranů. Stanovuje se obsah síranů ve vodném výluhu vzorku při dvou různých poměrech vzorek/voda. Obsah sádry se počítá jako rozdíl celkových síranů (1 g vzorku na 100 ml vody) a volných síranů (10 g vzorku na 50 ml vody) Potřeba cca  11 g homogenního vzorku.

WI08105

Stanovení objemové hmotnosti stavebních materiálů

410,-

Stanovení se  prování metodou zasypání vzorku pomocí křemenného písku. Potřeba cca 30-50 cm3 vzorku, musí být v kusech o rozměrech cca 2-4 cm. Sleva 10% při dodání 3 a více vzorků současně. 

WI08109

Stanovení hygroskopické vlhkosti stavebních materiálů

440,-

Stanovení se provádí gravimetricky vážením vzorku ekvilibrovaného při 100% relativní vlhkosti a vysušeného přo 105°C po dobu 2 hodin. Výsledek je udáván v hmotnostních % vztažených na vysušený vzorek. Potřeba cca 10 g vzorku. Sleva 10% při dodání 3 a více vzorků současně.

WI08114

Stanovení nasákavosti stavebních materiálů

495,-

Stanovení se provádí gravimetricky z rozdílu hmotností vysušeného vzorku a vzorku plně nasyceného vodou. Zároveň se stanovuje objemová hmotnost metodou zasypání vzorku pomocí křemenného písku.  Potřeba je cca 30-50 cm3 vzorku a musí být v kusech o rozměrech cca 2-4 cm. Výsledky se udávají v hmotnostních a objemových procentech vztažených na vysušený vzorek. 

 • airwatec1.jpg
 • restec1.jpg
 • idex1.jpg
 • chromanic1.jpg
 • dionex1.jpg
 • optimize1.jpg
 • biopointer1.jpg
 • agilent1.jpg
 • drmasch1.jpg
 • uphurch1.jpg
 • domnickhunter1.jpg
 • rephile1.jpg
 • ssi1.jpg
 • shunk1.jpg
 • brookhaven1.jpg
 • jasco1.jpg
 • healforce1.jpg
 • purite1.jpg
 • sykam1.jpg
 • kromasil1.jpg
 • vici1.jpg
 • dlab1.jpg
 • shodex1.jpg
 • heraeus1.jpg
 • microlit1.jpg
 • polymer1.jpg
 • rheodyne1.jpg
 • grace1.jpg
 • wgebures1.jpg
 • parker1.jpg
 • ismatec1.jpg
 • gnscilence1.jpg
 • watrex.jpg
 • pss1.jpg
 • sunsri1.jpg
 • knauer1.jpg
 • sylicicle1.jpg
 • postnova1.jpg
 • sge.jpg
 • nacalai1.jpg
 • biotech1.jpg
 • hpc1.jpg
 • crs1.jpg
 • vdsoptilab1.jpg
 • cronus1.jpg
 • swagelok1.jpg
 • spark1.jpg
 • tosoh1.jpg
 • dataapex1.jpg
 • smilabs.jpg
 • merlin1.jpg
 • fortis1.jpg
 • jordic1.jpg
 • machereynagel1.jpg
 • peak1.jpg
 • supelko1.jpg
 • vici2.jpg
 • softa1.jpg
 • laphapack1.jpg

O nás

Firma Watrex založena v roce 1990 Milanem Minárikem, jako první soukromá firma reprezentující zahraničního výrobce chromatografických přístrojů. Je lídrem v prodeji HPLC přístrojů na domácím trhu. Je distributorem firem LDC Analytical (pozdější TSP a nynější ThermoFinnigan), Rheodyne, Jour Research, Hewlett-Packard, Macherey Nagel, Supelco, Grom/Alltech/Grace, Shodex, Tosoh, Polymer Laboratories, Knauer, Sunchrom, ILS, GL Science, Optimize, SMI LabHut, Spark Holland, LabAlliance, Sequant, FasTech Dr. Maisch, Radleys, Purite a dalšími.

Rychlé kontakty

+420 226 203 500
watrex@watrex.com
Watrex Praha, s.r.o.
Drnovska 1112/60
161 00 Praha 6 - Ruzyně