Standardní analýzy HPLC laboratoří Watrex

Laboratoř WATREX nabízí standardní analýzy stavebních materiálů, distribuce MW polymerů, stanovení kationtů a aniontů ve vodách nebo vyluhovatelných materiálech.

Analytická a preparativní HPLC

Vývoj chromatografických metod dle zadání zákazníka, frakcionace a preparace komponent dodaných směsí na semipreparativní vh a preparativních kolonách do průměru 50mm.

Cukry, alkoholy a karboxylové kyseliny

Stanovení cukrů, alkoholů a nižších mastných kyselin v potravinách, nápojích, nemrznoucích směsích apod. metodou iontové exkluze na sulfonovaném polystyrenu ve vodíkové, vápenaté či olovnaté formě.

Stanovení aniontů ve vodách

Stanovení fluoridů (F-), chloridů (Cl-), dusitanů (NO2-), dusičnanů (NO3-), bromidů (Br-), fosforečnanů (PO43-) a síranů (SO42-) ve vodných vzorcích metodou iontové chromatografie. Sleva 10% při dodání 10 a více vzorků současně.

Stanovení kationtů ve vodách

Stanovení sodíku (Na+), amoniaku (NH4+), draslíku (K+), vápníku (Ca2+) a hořčíku (Mg2+) ve vodných vzorcích metodou iontové chromatografie. Sleva 10% při dodání 10 a více vzorků současně.

Polymery

Stanovení distribuce molekulových hmotností (MW) polymerních materiálů

Stanovení metodou GPC ve vodě a v THF (po dohodě i v jiných rozpouštědlech). Ke každé sadě měření je potřeba účtovat kalibraci!

Kalibrace pro distribuci MW

Kalibrace pomocí dextranu, polymaltotrios nebo polystyrenových standardů pro GPC stanovení distribuce molekulových hmotností (MW) polymerních materiálu.

Aminokyseliny

Volné aminokyseliny v potravinách, nápojích a preparátech pro zvláštní výživu

Stanovení se provádí na analyzátoru aminokyselin (ionexová chromatografie s detekcí ninhydrinem). Vzorek musí obsahovat alespoň 1 ug (100nmol) volných aminokyselin. Dostupnost 1 týden.

Volné aminokyseliny v rostlinné či živočišné tkáni, v půdě nebo v jejich extraktu

Stanovení se provádí na analyzátoru aminokyselin (ionexová chromatografie s detekcí ninhydrinem). Vzorek musí obsahovat alespoň 1 ug (100nmol) volných aminokyselin. Dostupnost 1 týden.

Volné aminokyseliny v tělních tekutinách nebo jejich deproteinátu

Stanovení se provádí na analyzátoru aminokyselin (ionexová chromatografie s detekcí ninhydrinem). Minimální množství vzorku je 0,5 ml séra/plazmy a 1 ml moči. Dostupnost 1 týden.

Aminokyseliny v hydrolyzátu bílkoviny (čistá bílkovina, krmivo, potravina atd.)

Stanovení se provádí na analyzátoru aminokyselin (ionexová chromatografie s detekcí ninhydrinem). Dostupnost 1 týden.

Laboratoř WATREX dále provádí speciální analýzy dle požadavků zákazníků z oblasti stanovení organických látek, přírodních látek, barviv a technických produktů metodami HPLC.

 

 • vici1.jpg
 • optimize1.jpg
 • knauer1.jpg
 • drmasch1.jpg
 • kromasil1.jpg
 • sylicicle1.jpg
 • uphurch1.jpg
 • heraeus1.jpg
 • watrex.jpg
 • sykam1.jpg
 • softa1.jpg
 • vici2.jpg
 • pss1.jpg
 • ismatec1.jpg
 • wgebures1.jpg
 • jasco1.jpg
 • purite1.jpg
 • shodex1.jpg
 • peak1.jpg
 • domnickhunter1.jpg
 • rephile1.jpg
 • merlin1.jpg
 • chromanic1.jpg
 • smilabs.jpg
 • agilent1.jpg
 • cronus1.jpg
 • spark1.jpg
 • gnscilence1.jpg
 • ssi1.jpg
 • dionex1.jpg
 • nacalai1.jpg
 • jordic1.jpg
 • vdsoptilab1.jpg
 • idex1.jpg
 • shunk1.jpg
 • supelko1.jpg
 • postnova1.jpg
 • microlit1.jpg
 • parker1.jpg
 • rheodyne1.jpg
 • sunsri1.jpg
 • sge.jpg
 • grace1.jpg
 • tosoh1.jpg
 • restec1.jpg
 • dataapex1.jpg
 • laphapack1.jpg
 • crs1.jpg
 • healforce1.jpg
 • brookhaven1.jpg
 • fortis1.jpg
 • airwatec1.jpg
 • hpc1.jpg
 • biotech1.jpg
 • swagelok1.jpg
 • machereynagel1.jpg
 • dlab1.jpg
 • polymer1.jpg
 • biopointer1.jpg

O nás

Firma Watrex založena v roce 1990 Milanem Minárikem, jako první soukromá firma reprezentující zahraničního výrobce chromatografických přístrojů. Je lídrem v prodeji HPLC přístrojů na domácím trhu. Je distributorem firem LDC Analytical (pozdější TSP a nynější ThermoFinnigan), Rheodyne, Jour Research, Hewlett-Packard, Macherey Nagel, Supelco, Grom/Alltech/Grace, Shodex, Tosoh, Polymer Laboratories, Knauer, Sunchrom, ILS, GL Science, Optimize, SMI LabHut, Spark Holland, LabAlliance, Sequant, FasTech Dr. Maisch, Radleys, Purite a dalšími.

Rychlé kontakty

+420 226 203 500
watrex@watrex.com
Watrex Praha, s.r.o.
Drnovska 1112/60
161 00 Praha 6 - Ruzyně