Zahájeny první výzkumné projekty s řadou akademických pracovišť, jako jsou  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Ústav anorganické chemie v Brně, Ústav makromolekulární chemie, Přírodovědecká fakulta v Praze a s dalšími.

© 2023, Copyright WATREX.CZ všechna práva vyhrazena | Web vytvořilo s láskou studio Fresh Mill

Vyberte svou měnu