Řešené výzkumné projekty s veřejnou podporou

  • TO01000232: Rychlé a citlivé bioanalýzy pomocí miniaturizovaných elektrosprejovacích rozhraní a mikroseparací

https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TO01000232

Hlavním cílem projektu je vývoj a výroba minituarizovaných elektrosprejovacích rozhraní umožňujících dosažení vysoce citlivých analýz založených na mikrokolonových separačních metodách s hmotnostně spektrometrickou detekcí.

Hlavním cílem předkládaného projektu je vývoj nové přístrojové platformy pro přípravu lipidických nanočástic pro použití ve výzkumu, farmaceutickém průmyslu a biomedicíně.


Ukončené výzkumné projekty s veřejnou podporou

Hlavním cílem projektu je vývoj nových chirálních stacionárních fází pro chromatografii využívajících nových chirálních selektorů na bázi cyklodextrinů a helikálních kationických jednotek (helquatů).

Hlavním cílem řešení projektu je vyvinout nový typ chromatografického přístroje na bázi koncepce nízkonákladového aplikačního „black-boxu“.

Hlavním cílem předkládaného projektu je v průběhu 3 let řešení vyvinout přenosný přístroj pro současnou detekci a kvantifikaci metanolu a kyseliny mravenčí ve vzorcích krve.

Navrhovaný programový projekt je zaměřen na vývoj prototypu unikátního zařízení na separaci proteinů z biologických preparátů.

Cílem projektu je vyvinout novou chirální stacionární fázi pro HPLC. Dále pak z této fáze vyrobit HPLC kolony, otestovat jejich vlastnosti a vyhodnotit relevantnost jejich případné výroby a prodeje.

© 2024, Copyright Watrex Praha s.r.o.

Select your currency