Nabízíme stanovení vodorozpustných solí a vlhkosti stavebních materiálů.

WI08101 – Stanovení vodorozpustných solí ve stavebních materiálech

Stanovení chloridů, dusičnanů a síranů ve vodném výluhu vzorku metodou iontové chromatografie. Potřeba cca 1 g homogenního vzorku. Sleva 10% při dodání 10 a více vzorků současně.
600,- bez DPH

WI08102 – Stanovení vlhkosti ve stavebních materiálech

Stanovení se provádí gravimetricky, po vysušení vzorku do konstantní hmotnosti. Obsah vlhkosti je udávám v hmotnostních %, je vztažen na sušinu. Potřeba min 10 g vzorku, dodat v těsně uzavřeném obalu (ochrana před vyschnutím).
Sleva 10% při dodání 10 a více vzorků současně.
300,- bez DPH

WI08103 – Stanovení podílu vápna ve vápenných maltách

Ve vzorku malty se po rozkladu v kyselině dusičné stanovuje obsah Ca a Mg, ze kterých se počítá obsah CaCO3 a MgCO3. Podíl písku se stanovuje zvážením odfiltrovaného nerozpustného podílu. Potřeba cca 5 g homogenního vzorku. Postup není vhodný pro cementované malty.
Sleva 10% při dodání 3 a více vzorků současně.
1275,- bez DPH

WI08104 – Semikvantitativní stanovení obsahu sádry ve staveb. materiálech

Stanovení je založeno na rozdílné rozpustnosti sádrovce a alkalických síranů. Stanovuje se obsah síranů ve vodném výluhu vzorku při dvou různých poměrech vzorek/voda. Obsah sádry se počítá jako rozdíl celkových síranů (1 g vzorku na 100 ml vody) a volných síranů (10 g vzorku na 50 ml vody) Potřeba cca 11 g homogenního vzorku.
1100,- bez DPH

WI08105 – Stanovení objemové hmotnosti stavebních materiálů

Stanovení se prování metodou zasypání vzorku pomocí křemenného písku. Potřeba cca 30-50 cm3 vzorku, musí být v kusech o rozměrech cca 2-4 cm. Sleva 10% při dodání 3 a více vzorků současně.
440,- bez DPH

WI08109 – Stanovení hygroskopické vlhkosti stavebních materiálů

Stanovení se provádí gravimetricky vážením vzorku ekvilibrovaného při 100% relativní vlhkosti a vysušeného přo 105°C po dobu 2 hodin. Výsledek je udáván v hmotnostních % vztažených na vysušený vzorek. Potřeba cca 10 g vzorku. Sleva 10% při dodání 3 a více vzorků současně.
440,- bez DPH

WI08114 – Stanovení nasákavosti stavebních materiálů

Stanovení se provádí gravimetricky z rozdílu hmotností vysušeného vzorku a vzorku plně nasyceného vodou. Zároveň se stanovuje objemová hmotnost metodou zasypání vzorku pomocí křemenného písku. Potřeba je cca 30-50 cm3 vzorku a musí být v kusech o rozměrech cca 2-4 cm. Výsledky se udávají v hmotnostních a objemových procentech vztažených na vysušený vzorek.
495,- bez DPH

© 2024, Copyright Watrex Praha s.r.o.

Select your currency