Přednášející: doc. RNDr. Marek Minárik, Ph.D. (Watrex Praha)
Moderní HPLC systémy předních světových výrobců se vyznačují často převratnými technologickými novinkami a funkčním řešením, které posouvá celý obor separačních věd směrem k rychlejším analýzám, vyšší účinnosti a selektivity separací, často využívající miniaturizace, a v neposlední řadě i přívětivějšímu uživatelskému rozhraní. Primárním cílem vývoje tak typicky bývají (ultra)vysokotlaké čerpací (gradientové) systémy či ultracitlivé detekční přístroje, a to jak na bázi klasického měření optických či elektrochemických veličin, tak především hmotové spektrometrie včetně souvisejících propojovacích (interface) zařízení. Jakkoliv tyto přístroje vždy tvoří nejdůležitější část definující každý chromatografický systém, pro řadu aplikací je důležitá i celá řada dalších přístrojových nástaveb a doplňků. Ve společnosti Watrex se kromě vlastní produkce modulárních HPLC systémů vývojem takovýchto doplňkových zařízení intenzivně zabýváme.

Jedná se především o kolonové termostaty, frakční kolektory a solvent recykléry. V poslední době jsme nově uvedli na trh i další doplňky včetně systému pro inteligentní monitoring hladin vstupních mobilních fází a výstupních odpadních kapalin. Jako novinku nyní představujeme i řadu programovatelně řízených motorických ventilů vhodných pro automatizované systémy pro extrakci na pevné fázi nebo multidimenzionální LC. Mnohé z těchto doplňkových zařízení poskytujeme jako OEM některým výrobcům a dodavatelům chromatografické techniky.

© 2024, Copyright Watrex Praha s.r.o.

Select your currency